חיפוש באתר

���������� ���������� ������"��

���������� ���������� ������"��

���������� ���������� ������"��

להורדת המסמך בקובץ וורד לחצ/י כאן

נהלי רישום חוגים לשנת תשפ"ב 2021-2022

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
1.שנת הפעילות במרכז קהילתי מפגשים תחל בתאריך ה- 1.9.21 ותסתיים בתאריך ה- 30.6.22 למעט חוגים שהוגדרו מראש שממשיכים עד 29.7.22 (בתחומי המוסיקה והספורט).
2. התשלום לחוגים הינו מחיר שנתי, משמע שהתשלום הינו עבור כמות שיעורים מובטחת במהלך שנת פעילות. התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/המחאה/העברה בנקאית. החיוב הינו החל מתחילת הפעילות בחוג ועד לסוף שנת הפעילות ב- 30.6.22.
3. בחישוב מחיר כל חוג שוקללו ימי החופשה (ערבי חג, ימי חג וחופשות חוה"מ, כפי שמפורסמים באתר מפגשים) לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
4. אין קיזוזים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/ טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף.
5. ההרשמה לחוגים תתבצע באתר מפגשים בלבד. רישום במזכירות יתאפשר לזקוקים לסיוע והדרכה נוספת.
6. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים או כל סיבה אחרת. כמו כן, בחלק מהחוגים קיים מספר מינימום ומקסימום, ויש חוגים שהרישום אליהם מותנה במבדק התאמה, זאת כדי לוודא שאכן המשתתף/ת י/תשתתף בקבוצה המותאמת לרמתם ויכולתם.
7. המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי (לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא)
8. בחלק מהחוגים תתכן גבייה נוספת בגין מופעי סוף שנה ותלבושות.
9. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד-פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות החד- פעמית (הנ"ל לא רלוונטי לשיעורי מוזיקה פרטניים) במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו חוג. אין כניסה לחוגים ללא מילוי הצהרת בריאות.
10.בחוגים, בסדנאות ובקורסים בהם מס' המשתתפים מוגבל, תהיה עדיפות לתושבי מזכרת בתיה. 12 מרכז קהילתי מפגשים רשאי להעמיד ממלא מקום למדריכים שלא יוכלו לקיים שיעור או לחלופין למורה שלא יוכל להמשיך הוראתו.
11. בחוגים הפועלים תחת כיפת השמיים יתכנו שינויים בפעילויות עקב מזג האוויר.
12. מרכז קהילתי מפגשים שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול.
ביטול הרשמה והחזר כספים:
1.יש למלא טופס בקשה לביטול חוג באתר האינטרנט/במזכירות המרכז הקהילתי "מפגשים", לא יאוחר מה-30 לכל חודש, עבור החודש הבא אחריו. כל ביטול בדרך אחרת לא יהיה תקף. מזכירות מפגשים יאשרו את קבלת ההודעה במייל חוזר ללקוח. למען הסר ספק, הודעת פרישה למדריכי החוגים אינה פוטרת מהודעה רשמית למרכז הקהילתי באמצעות טופס ביטול.
2.ביטול השתתפות בחוגים (ובחוגי הספורט לחודש יולי) יתאפשר עד ה-30.4.22. החל מה- 1.5.22 לא יינתן החזר כספי. ניתן לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל.
3. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.
4. אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
5. שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר.
6. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
7. שיעורי החזר פרטניים במוסיקה עקב ביטול התלמיד יינתנו רק במקרה של מחלה (בהצגת אישור רפואי) ותוך הודעה למורה עד ערב לפני השיעור. זאת עד פעמיים בשנה.
הנחות:
1.זכאים להנחות רווחה תושבי מזכרת בתיה בלבד.
2. עבור חוג שני למשתתף ו/או חוג שלישי למשפחה תקבל המשפחה 5% הנחה (ההנחה תחול על החוג הזול ביניהם). ההנחות אינן כוללות: שיעורים פרטניים ולימודי שחייה, מאמאנט, ליגות, נבחרות, להקות, מסלולי חוגים במרכז למחול, קורסים ואימוני תגבור ופעילויות מסובסדות. גם הנחת רישום מוקדם לא תחול על פעילויות אלו.
3. הנחה זו תתבטל כאשר יבוטל אחד החוגים.
4. אין כפל הנחות/הטבות.
ועדת הנחות:
ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבלו במזכירות מרכז קהילתי מפגשים (יש לצרף לבקשה את המסמכים הרלוונטיים). הזכאות לוועדת הנחות הינה לתושבי מזכרת בתיה בלבד. ועדת ההנחות אינה רלוונטית לצהרונים, מעונות, פעוטונים, הרצאות ואירועים חד פעמיים.
הטבת רישום מוקדם:
1.לקוחות מרכז קהילתי מפגשים הנרשמים לחוגים לשנת תשפ"ב עד לתאריך 31.8.21 זכאים להטבה של 5% הנחה ממחיר החוג המלא. לנרשמים לשיעורי מוסיקה פרטניים תקופת הרישום המוקדם עד ה-15.8.21.
2. משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך השנה, מכל סיבה שהיא, ההטבה תתבטל ויגבו ההפרשים בגינה.
3. משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין להירשם לחוג אחר במרכז מפגשים, יוכל להירשם לחוג החדש ולקבל את הטבת הרישום המוקדם ללא קיזוז הפרשי הגביה (ראה סעיף 3) והיה ויבוטל החוג יקוזזו הפרשי הגביה.
4. הזכאים לוועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר המלא ולא יוכלו לקבל את הטבת הרישום המוקדם.
נהלים בתקופת קורונה:
1. בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הרלוונטיות לתקופה: כגון מילוי הצהרות בריאות למשתתפים, מדידות חום, עטיית מסכות וכו'.
2. במידה ותהיה הנחייה נקיים את החוגים בקפסולות.
3.במידה ותלמיד מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול של חוגי מפגשים המצוינים לעיל במסמך זה תקפים.
4. במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת זום, במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום, מרכז מפגשים ישכלל את מספר המפגשים שלא התקיימו בתום התקופה ותחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
5. במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת זום, חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת זום, ישכלל מרכז מפגשים את מספר מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התקופה ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים.
לוח חופשות שנתי:

התחלת פעילות

 

פורים

 

ערב ראש השנה

 

פסח

15-22.4.22

ראש השנה

7-9.21

ערב יום השואה

פעילות עד שעה 19:00

 

ערב יום כיפור

 

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –

פעילות עד שעה 19:00

 

יום כיפור

 

יום העצמאות

 

ערב סוכות

 

ערב שבועות

 

חוה"מ סוכות

22-26.9.21

שבועות

 

ערב שמחת תורה   

 

 

 

 


ט.ל.ח
הנני מאשר בחתימתי כי:
• קראתי את התקנון הנ"ל ומאשר את תוכנו. אני מאשר/ת הרשמת המשתתף/ת ללימודים בשנה"ל תשפ"ב ע"פ התקנון הנ"ל וכן גביית תשלומי שכ"ל ע"פ התעריפים העדכניים.
• אני מאשר כי בריאות הנרשם תקינה. במידה ולא, אנא ציין אחרת:_____________________
 אני מאשר את צילום המשתתף במסגרת החוג ופרסום תמונתו בערוצי המדיה השונים.
 אינני מאשר את צילום המשתתף במסגרת החוג.

שם המשתתף: ________________ שם משפחה:__________________
שם הורה (לקטינים ):__________________ שם החוג:__________________________
תחילת השתתפות בחוג: ______________

תאריך:______________ חתימה: ______________


תאריך ____________

הסכם עם הורים לילד במעון לשנת תשפ"ב
אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעונות הגיל הרך של המרכז הקהילתי "מפגשים".
אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שייתרמו להתפתחותם.
שם המעון____________ קבוצת גיל: תינוקות / פעוטות / בוגרים

שם הילד/ה ___________________שם משפחה __________________________

מין: ז / נ תאריך לידה:_____________ מס' תעודת זהות___________________

כתובת:____________________________ טלפון: ________________________

דוא"ל _______________________________________________________

טלפון חירום: ____________________ מצב בריאות ורגישות__________________

פרטי ההורים

 

הורה 1

הורה 2

שם מלא

 

 

מס' תעודת זהות

 

 

טלפון נייד

 

 • אני מאשר/ת בזאת קבלת הודעות S.M.S מהמרכז הקהילתי ו/או דרך כתובת Email:
_______________________________ ___________________________
• אני מאשר / לא מאשר לצלם את ילדי ולפרסם את התמונות בדף הפייסבוק או אתר
האינטרנט של המרכז הקהילתי.


התחייבות המרכז הקהילתי
1. א. שיבוץ ילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה לפי שיקול דעת הגורמים המקצועיים.
ב. המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך לפי העניין, על ידי איחודן / או פיצולן של קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המבקרים במהלך השנה.
2. למרות התחייבות המרכז הקהילתי להפעיל את המעון במשך שנת הלימודים יהיה המרכז הקהילתי רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו לפחות 15 משתתפים. כאשר המרכז שומר על זכותו לשנות מספר זה מפעם לפעם ובלבד שהמרכז ינקוב במספר סביר של משתתפים, המאפשר הפעלה של המעון במתכונת שנקבעה בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.
3. א. הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, מתאריך 1.9.21 ועד לתאריך 8.8.22, בכפוף ללוח החופשות שמשרד העבודה והרווחה יפרסם, למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במרכז הקהילתי וכי מוסכם עלינו, כי גם במקרה של אי פעילות כמתואר, נמשיך לשלם את שכר הלימוד כאמור בהסכם זה.
ב. בכל מקרה שבו ייסגר המעון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת – יפעל המרכז הקהילתי על פי הנחיות רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים ומשרד העבודה והרווחה.
ג. המעון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
ילד ממשיך – שעות פעילות המעון – יום לימודים מלא ובהתאם ליכולתו של הילד.
ילד חדש – ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00, ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו של הילד.
ד. במסגרת המעון תינתן: 1) ארוחת בוקר. 2) ארוחת צהריים בשרית . 3) פת מנחה.
4. שעות הפעילות במעון בימים א' – ה' הן מהשעה 07:00 ועד השעה 16:00 , עם אפשרות להארכת זמן בתוספת תשלום.
ובימי ו' מהשעה 07:00 ועד השעה 13:00.
5. שכר הלימוד נקבע על ידי משרד העבודה והרווחה, בהתאם להנחיות וקריטריונים, שייקבעו ויפורסמו על ידם, בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.
6. א. מודע בזאת להורים כי המרכז הקהילתי ערך ביטוח תאונות אישיות, בגין אחריות לנזקי
גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת רשלנות ו/או
מי מטעמה. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס.

התחייבות ההורה
1. כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה תחשב כאיחור. הורה שאיחר יגבה ממנו סכום של 20 ₪ לכל 20 דקות איחור, משך זמן האיחור והתשלום בגינו ירשם וסה"כ הסכום בגין האיחור, יצטרף לקרן הסכום למרכז הקהילתי כשכר לימוד בגין אותו חודש.
2. חלה חובה על כל משפחות הנרשמים למלא טופסי רישום ל משרד העבודה והרווחה.
הורים המבקשים דירוג, יגישו טפסים רלוונטים ע"פ דרישה.
הורים שאינם מבקשים דירוג ימלאו את כל הפרטים ויחתמו על ויתור.
מודע בזאת להורים שמילוי טפסי הרישום במשרד העבודה והרווחה הוא תנאי להשתתפות במסגרת המעון.
3. מודע בזאת להורים כי אם יוחלט על ידי המרכז הקהילתי, לאחר התייעצות עם הממונה על המעון מטעם משרד העבודה והרווחה, כי מסיבה התפתחותית, התנהגותית או בריאותית הילד/ה אינו מתאים למסגרת המעון, המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להוציאו בהתראה של 14 יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד בחודש שלאחר סיום התקופה הנקובה בהתראה, או הוצאת הילד בפועל מהמעון לפי המאוחר.
4. א. מודע בזאת להורים כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות במעון
בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו, עליהם לדאוג
לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.
ב. מובהר בזאת להורים, כי תקופת שנת הלימודים מסתיימת על פי לוח חופשות שיפורסם
ע"י משרד העבודה והרווחה ביום 8 באוגוסט 2021 וכי ממועד זה, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.
5. א. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות
הילד המצורף בנספח ב' לבקשה זו, לרבות ציון רגישויות, מגבלות ו/או בעיות ו/או
מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל/ת הילד/ה.
ב. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהיא מתחייבים ההורים
לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי
האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה למעון.
ג. מודע בזאת להורים כי מילוי לא נכון ו/או מדויק ו/או לא שלם של טופס ההצהרה
והמידע על בריאות הילד/ה עלול לגרור הפסקת ביקורו של הילד/ה במעון.
6. א. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה למעון אם הילד/ה מרגיש לא טוב, או חולה, סובל/ת מחום מ- °38 צלסיוס, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים (או כל מחלה אחרת).
ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר שחלפו 24 שעות ללא הופעת הסימפטומים של המחלה. עד ל-4
ימי מחלה נדרש אישור הורים להחזרת הילד לפעילות במעון. מעל 4 ימי מחלה חזרת הילד
מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים.
ב. מודע בזאת להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור מוחלט על צוות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.
ג. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה במעון, יחולו על ההורים.
7. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, במשלוח ילד/ה חולה ו/ או שאינו חש בטוב, חלה על ההורים בלבד.
8. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, מרגיש לא טוב, או כל סיבה אחרת, שצוות המעון יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית למעון ולאסוף את הילד/ה.
9. א. הולכת ילד/ה למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.
ב. יש לציין בטופס הולכת ילדים למעון (נספח א') את שמות המבוגרים, הרשאים להוציא
את הילד/ה מהמעון. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל לא תתאפשר, למעט
אם תינתן הודעה מראש על כך לצוות חינוכי של המעון וכנגד הצגת תעודה מזהה.
ג. הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש, או ביה"ד
המוסמך , שתימסר בכתב למנהלת המעון.
10. אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על ידנו ככתובתנו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע למרכז
הקהילתי בכתב, על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב כאלו הגיע לכתובתנו 72 שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
11. אנו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זו. על פי דרישתנו, הובהרו לנו סעיפיה, ואם שפת האם שלנו אינה עברית, הרי שהוסברו לנו על פי דרישתנו סעיפי ההתחייבות בשפה המובנת לנו.
12. אנו מצהירים כי אמצעי התשלום בו נשתמש לביצוע התשלומים למעון הוא: הוראת קבע / כרטיס אשראי / שיקים (מחק את המיותר)

תנאי תשלום

1. קבלת ילד לכיתת המעון מותנית בתשלום פיצוי מוסכם בסך 133 ₪, דמי ביטוח בסך 34 ₪ (שלא יוחזרו) ומקדמה ע"ח שכר הלימוד בסך של 570 ₪ .
2. עבור השתתפות ילדנו במעון המופעל על ידי המרכז הקהילתי מזכרת בתיה, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2021 ועד לחודש אוגוסט 2022 שכר לימוד לפי המפורט, עבור:
פעוט- 2070 ₪ למשך 12 חודשים.
תינוק- 2695 ₪ למשך 12 חודשים.
3. התעריפים נכונים לשנת תש"פ וצפויים להתעדכן בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה
4. סכום התשלום עבור פעילות העשרה אחת (בתינוקיה) או שתי פעילויות העשרה (בקבוצת הפעוטות והבוגרים) המוכרות כ"סל תרבות" יגבה בהסכמת ועד הורים, יחד עם מנהלת המעון.
הגביה תעשה במזכירות המרכז באמצעות חיוב הוראת הקבע או כרטיס אשראי.
חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל"נוהל חריגה מסל שירותים לידיעת ההורים" הנמצא
במסמך "הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תש"פ באתר משרד העבודה
והרווחה.
5. א. שכר הלימוד הנו שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר 2021 באמצעות: הוראת קבע לפקודת המרכז הקהילתי, אשר תגבה בכל ה-8 או 20 לכל חודש, באמצעות כרטיס אשראי, או שיקים. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את אמצעי התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
ב. ילד המתקבל למעון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש – יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
ג. ילד המתקבל למעון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש – יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.
6. המרכז הקהילתי יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם תתקבל). אין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.
7. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות המעון. השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק לאלתר 7 ימים לאחר שישלח לנו מכתב התראה לכתובת שצוינה על ידינו בהתחייבות זו.
8. אנו מתחייבים כי אם תיפול טעות במילוי ההרשאה למילוי חשבון, תהווה התחייבות זו ראיה הלוטה לסכום שהסכמנו לשלם למעון כשכר לימוד, ואנו מתחייבים להגיע מידית למשרדי המרכז הקהילתי, הבנק ו/או כל מקום אשר יידרש ולחתום על כל מסמך ו/או כל הוראה לתיקון טעות.
9. אנו מסכימים כי אי תשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, במלואו ו/או במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו. איחור של 3 ימים לא יהווה הפרה יסודית. המרכז הקהילתי יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במרכז הקהילתי ו/או על פי כל דין.
10. כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המרכז הקהילתי על תשלום כלשהו מהתשלומים על פי התחייבות זו, לא יחשב כויתור של המרכז על זכות מזכויותיו, על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין.
11. א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו, על פי כתב התחייבות בהסכם זה, יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשית, בשיעור הריבית הנהוגה בבנק וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי.
ב. בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המרכז הקהילתי שיוצאו בהקשר
לביטול הוראת הקבע, כולל שכר טרחת עו"ד.
ג. הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למרכז הקהילתי כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים
יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כפי שיפסקו.
ד. המרכז הקהילתי יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב
ההתחייבות שבהסכם זה, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית והוצאות באמצעות
הוראת קבע, או בכרטיס אשראי.
ה. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק ביקור של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום
כלשהו על פי כתב ההתחייבות שבהסכם זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב
של שבעה ימים מראש.
12. בכל מקרה של היעדרות הילד מהמעון ישולם מלוא שכר לימוד בגין תקופת ההיעדרות.
13. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה.
14. בשגרת הקורונה בכל מקרה של בידוד אישי לא יינתן החזר או זיכוי כספי. במקרה של
בידוד כל המסגרת בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יינתן החזר מלא מיום העסקים
השישי לבידוד ואילך. במקרה של סגר לאומי יתבצע החזר מלא על התקופה.

תנאי ביטול
1. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל תשפ"א אשר יוגשו עד 31.5.21 יחויבו בדמי הרישום. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל אשר יוגשו מ- 1.6.21 יחויבו בדמי רישום, דמי ביטוח ועלות המקדמה.
2. א. מתאריך 11/03/22 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, נמשיך ונחויב בתשלום שכר לימוד.
ב. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד
עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. הודעת ביטול תימסר למרכז הקהילתי בכתב בלבד לפקס 08-9349893 או באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר המרכז הקהילתי.
3. בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט, כמפורט ב"הוראות שונות הנוגעות לתשלום התמיכה" במסמך "השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון שנה"ל תשפ"א" הנמצא באתר משרד העבודה והרווחה.

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורות לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

ולראיה באתי על החתום: _____________ ________________________
ביום חתימה

הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח א')
1. בני/בתי תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
2. שמות מבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהמעון:

שם

ת.ז.

קרבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך
מראש למנהלת המעון.
ולראיה באנו על החתום:
______________________ __________________
חתימת ההורים תאריך

הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה (נספח ב' )
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד, במסגרת המעון.
2. לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המעון:
א. רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר:____________________________
ב. ליקוי שמיעה ו/או ראיה: ______________________________________________
ג. התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירות נשימה: _________________________
ד. אחר: ___________________________________________________________
3. הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה.
4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בהתאם לאמור בו.
5. מידע רפואי:
א. סוג דם: ___________________________________________
ב. שם קופת חולים וסניף: ________________________________
ג. שם הרופא המטפל:___________________________________
טיפת חלב – סניף: ___________________________________
6. הנני מאשר / לא מאשר למטפלת לבדוק חום לילד שלי במדחום דיגיטלי תחת בית השחי.

הערות: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/ הבעיה.

ולראיה באנו על החתום:

_____________________ _____________________ _______________

חתימת הורה חתימת הורה תארי
הסכם עם הורים לילד בצהרון לשנת תשפ"ב

תאריך הרשמה _____________

שם הגן / בית הספר (משוער) עדיפות I: עדיפות II:

תלמיד בכיתה/גן: טרום טרום/ טרום/ חובה/ א/ ב/ ג

שם הילד/ה שם משפחה

מין: זכר /נקבה תאריך לידה מס' תעודת זהות

כתובת טלפון:

EMAIL - חובה!
אנא כתבו המייל בכתב ברור מיועד לשליחת עדכונים ותמונות לאורך שנת הפעילות
פרטים של ההורים:

 

הורה 1

הורה 2

שם מלא

 

 

מס' תעודת זהות

 

 

טלפון נייד

 

 

מקצוע

 

 מצב משפחתי: נשואים / גרושים או פרודים / אחר
• הורים גרושים/פרודים יגישו מסמכים בהתאם לצורך.
טלפון חירום ________________

אני מאשר/לא מאשר/ת פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות בצהרון,
באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך.
אני מאשר/לא מאשר/ת קבלת הודעות SMS ומיילים מהמרכז הקהילתי.הצהרת בריאות:
1.לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד, במסגרת הצהרון.
2.לבני/בתי/ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון:
נא לפרט:_________________________________
3. הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בהתאם לאמור בו.
הערה: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/ הבעיה

חתימה_______________ תאריך__________________

התחייבות המרכז הקהילתי
1. צהרון המרכז הקהילתי הינו מסגרת חינוכית העשרתית לילדים הפועלת בין השעות:
גני ילדים - 14:00-17:00, תלמידי בתיה"ס – 12:50/13:30-17:00.

2. מינימום לפתיחת קבוצה – בגנים 18 משתתפים, בבתי הספר 20 משתתפים.

3. המרכז הקהילתי שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים או לחילופין לאחד שני גנים סמוכים במידת האפשר.

4. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים השני לפתיחת השנה.

5. מדריכות הצהרון הינן עובדות בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך. המדריכות מוכשרות ומשתלמות במהלך השנה בנושאים הרלוונטיים לעבודתן.

6. מסגרות הצהרונים פועלות בפיקוח מלא של משרד החינוך, המרכז הקהילתי והחברה למתנ"סים.

7. המרכז הקהילתי יבטח בביטוח אחריות כלפי צד ג', את אחריותו החוקית כלפי הילד/ה. בנוסף לכך הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תש"פ את כלל תלמידי מוסדות החינוך של הרשות אשר בפיקוח משרד החינוך.

8. בימי חופשה של משרד החינוך, בחופשת החגים במהלך שנת הלימודים יפעל הצהרון על פי מתווה ניצנים בחופשות ובהתאם להחלטת וועדת ההיגוי, מהשעה 8:00 בבוקר ועד 16:00 , בכפוף ללוח חופשות שמופץ להורים בתחילת השנה.

9. במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה וארוחת מנחה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים פועלת באישור משרד הבריאות ומשרד החינוך, בעלת הכשר ומומחיות בהזנת ילדים. בימי פעילות ארוכים, תוגש בצהרונים ארוחת בוקר.

10. במסגרת פעילות הצהרון תנתן לפחות פעילות העשרה אחת פעם בשבוע לכל קבוצה בכפוף להנחיות משרד הבריאות/החינוך. פעילויות ההעשרה יחלו מיד אחרי החגים.

11. בימים בהם הפעילות בגן מסתיימת מוקדם עקב התארגנות למסיבות, הפעילות בצהרון חלופי תחל בשעה 14:00, מותנה בקבלת גן חלופי ממחלקת הגנים במועצה.

12. א. בימים בהם המסגרות החינוכיות מושבתות על ידי מערכת החינוך, יופעל הצהרון, החל מן היום השני לשביתה, בכפוף לאישור המועצה המקומית, החל מהשעה 8:00 בבוקר ועד 16:00 תמורת 50 ₪ ליום לכל ילד.

ב. אם השביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם או כאשר השביתה אינה גורפת של
מערכת החינוך, המרכז הקהילתי לא מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.
13. ככלל, ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של 5 ימים בשבוע. אין אפשרות לרישום לחלק מימות השבוע.
התחייבות ההורה
1. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או הפרעה כלשהיא, מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד (נספח 3), ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לצהרון, בכפוף להנחיות משרד החינוך. ילד/ה אשר לו/לה סייעת רפואית במסגרת הבוקר מחויב להיות עם סייעת רפואית במסגרת הצהרון. גיוס ועלות הסייעת באחריות ההורים בלבד. ללא סייעת רפואית בזמן פעילות הצהרון, אין אפשרות לבצע רישום למסגרת הצהרון. הנספח ימסר ע"י מזכירות הגיל הרך ע"פ בקשה.

ב. טופס החזרת הילד מהצהרון אשר ימסר לו על ידי צוות הצהרון- הולכת ילד מהצהרון לביתו תיעשה ע"י אחד ההורים ובאחריותם המלאה. יש לציין בטופס 2 את שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד/ה מהצהרון. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל תיאסר למעט אם תינתן הודעה בכתב על כך למדריכות הצהרון וכנגד תעודה מזהה. על ההורים לקחת את ילדם מתוך מבנה הגן. חל איסור על הוצאת הילד/ה אל מחוץ למבנה שלא ע"י הוריו ו/או מבוגר המאושר לכך בטופס.
2. במקרה של הורים גרושים/פרודים שני הצדדים צריכים לחתום על הטופס.
במקרה של שינוי במצב המשפחתי ההורים מתחייבים ליידע את המרכז הקהילתי.
3. ההורה מבין, כי הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, במשך כ- 10 חודשי
פעילות מהיום השני לפתיחת שנה"ל ועד סוף חודש יוני 2022, למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במרכז הקהילתי. במידה ומשרד החינוך יבצע שינויים במועדי תחילת וסוף שנה, נעדכנכם.
בכל מקרה שבו ייסגר הצהרון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת – יפעל המרכז הקהילתי על פי הנחיות החברה הארצית למתנ"סים.

4. בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהצהרון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות.

5. ידוע ומוכר כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות בצהרון בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו על ההורים לדאוג לסידור חלופי לטיפול בילד/ה.

6. א. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה חולה לצהרון, כלומר ילד הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. עד ל-4 ימי מחלה נדרש אישור הורים להחזרת הילד לפעילות בצהרון. מעל 4 ימי מחלה חזרת הילד מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה החולה במהלך הפעילות של הצהרון.
ב. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.
ג. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה חלה על ההורים בלבד.
ד. חל איסור מוחלט על צוות הצהרון למתן תרופות לילד/ה.

7. א. ידוע להורה כי המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת אגף הגיל הרך, מנהלת הצהרונים ומנכ"ל המרכז הקהילתי.

ב. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת לאחר מתן
התראה להורים, 14 יום מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין
השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

8. להורה ידוע, כי המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון.

9. להורה ידוע, כי המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים בצוות החינוכי של הצהרון, לפי צרכי המערכת.

10. נושא השמירה יפעל בכפוף לחוזר מנכ"ל ולהנחיות קב"ט מוסדות החינוך ביישוב.

11. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, ישתתפו ההורים בתשלום של 20 ₪. חישוב האיחורים יתבצע בסוף החודש והתשלום יחוייב בהתאם.

12. מובהר, כי בצהרון בו יש איסוף רב של ילדים מגני ילדים שונים יהא המרכז הקהילתי רשאי להוציא את הילדים מגן הבוקר לפני השעה 14:00 על מנת לאפשר למרכז הקהילתי לספק שירותי צהרון לכל הילדים שנרשמו.

13. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכד').

14. ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר (גננת וסייעת) במידה ויש קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.

15. ההורה מבין, כי במידה ובהסכם חסרה חתימת הורה ו/או אחד מהנספחים – אין הילד/ה רשום בצהרון עד להשלמה מלאה כנדרש ולא יתאפשר לילד/ה לשהות בצהרון.

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.
תנאי תשלום
1. רישום לצהרון כרוך בדמי מקדמה בסך -300 ₪, שיקוזזו מן התשלום הראשון.
2. עבור השתתפות ילדנו בצהרון המופעל על ידי המרכז הקהילתי מזכרת בתיה, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2021 ועד לחודש יוני 2022 שכר לימוד בסך 9,850 ₪ ב- 10 תשלומים שווים של 985 ₪ כל אחד. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם לפקודת המרכז הקהילתי מזכרת בתיה. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא סכום שכר הלימוד. לכיתות א'-ב' יגבה שכר לימוד ע"ס 8,090 ב-10 תשלומים זהים של 809 ₪.
3. התעריפים נכונים לשנת תשפ"א ועשויים להשתנות ובהתאם לכך תתעדכן הגביה.
4. א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהוא עפ"י כתב ההתחייבות לבקשה זו ישא הסכום
שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשים בשיעור הריבית המרבית הנהוגה בבנק בו מתנהל
חשבון המרכז הקהילתי וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי ע"פ כל דין.
ב. בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המרכז הקהילתי שיוצאו בקשר עם
ביטול הוראת הקבע, כולל שכ"ט עו"ד. בכל מקרה לא יפחת החיוב בגין ביטול ו/או אי כיבוד
תשלום בסך של 20 ₪.
ג. הייתה גבייתו של תשלום כלשהוא המגיע למרכז הקהילתי כרוכה בנקיטת הליכים
משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט וש"ט עו"ד, כפי שיפסקו.

ד. המרכז הקהילתי יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב
ההתחייבות בבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית וההוצאות באמצעות הוראת הקבע.

ה. המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום
כלשהו על פי כתב ההתחייבות לבקשה זו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חמישה ימים
מראש.
ו. בשגרת הקורונה בכל מקרה של בידוד אישי לא יינתן החזר או זיכוי כספי. במקרה של
בידוד כל המסגרת בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יינתן החזר מלא מיום העסקים השישי לבידוד ואילך. במקרה של סגר לאומי יתבצע החזר מלא על התקופה.

תנאי ביטול
1. בקשת ביטול הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב עד ליום 31.7.21 (כולל) – תזכה את ההורה בדמי המקדמה בסך 300 ₪. לאחר מועד זה, אין החזר לדמי המקדמה.
המרכז הקהילתי יגבה דמי פיצוי מוסכם בסך 250 ₪ במקרה עזיבה.
2. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש ובתשלום דמי פיצוי מוסכם בסך 250 ₪. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. הודעת ביטול ניתן לשלוח באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר המרכז הקהילתי, או באמצעות טופס מודפס הנמצא במזכירות המרכז, ימולא ידנית, ויימסר למזכירות ישירות או לפקס 08-9349893.
3. מתאריך 11.04.22 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, ההורה יחויב בתשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.
הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.
החזרת ילדים מהצהרון (נספח 2 )
1.בני/בתי יוצא/תוצא ממנו בליווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
2.שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרון:
שם פרטי שם משפחה קרבה

3.במידה ואני מעוניין כי בני/בתי יילקח ע"י מבוגר ששמו אינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך מראש ובכתב למנהלת הצהרון.
4.במקרה שקיימים בין ההורים הסדרי ראייה או הגבלות בצו בית משפט, יש לציין זאת ולהציג מסמכים נדרשים. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראיה, אותה יש למסור למרכז הקהילתי מראש.
ולראיה באנו על החתום:
חתימת הורה 1 חתימת הורה 2
_________________ __________________
- נספח 3 -
אנו הח"מ:
1. שם: משפחה: ת.ז.
כתובת:
2. שם: משפחה: ת.ז.
כתובת:
הננו הורי ואפוטרופסים של הילד/ה:
הסובל/ת ממגבלה רפואית (פירוט):
מצהירים ומתחייבים כדלהלן:
1.ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלות הרפואיות המפורטות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.
2.אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה הרפואית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.
3.אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלוונטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.
4.אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת צוות הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן.
5.אנו מתחייבים להמציא לכם אישר רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים נדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה, וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך.
6.אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או אליו בשעת הצורך.
7.כל אימת שתתעורר בעיה המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון, אנו מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות – על פי העניין.
8.ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים שנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל (שהנם ברמת צוות הגן ולא ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית).
9.ידוע לנו שאין שאפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות שמהן סובל ילדנו/תנו, וממילא אנו פוטרים אתכם מכל חובה ואחריות בקשר לטיפול ולהשגחה הנובעת מן המגבלות הרפואיות, כאמור.
10.אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל טענות, מענות או תביעות בקשר להחזקת ילדנו/תנו בצהרון ולטיפול ולהשגחה שינתנו לו/לה בצהרון בקשר למגבלות הרפואיות שלו/שלה.
11.אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.
12.ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו הרפואיות.
ולראיה באנו על החתום,
תאריך: _________
הורה 1: ____________ הורה 2: ______________

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות