חיפוש באתר

���������� ���������� ������"��

���������� ���������� ������"��

���������� ���������� ������"��

נהלי רישום חוגים לשנת תשפ"ג 2022-2023

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
1.שנת הפעילות במרכז קהילתי מפגשים תחל בתאריך ה- 1.9.22 ותסתיים בתאריך ה- 30.6.23 למעט חוגים שהוגדרו מראש שממשיכים עד 31.7.23 (בתחומי המוסיקה והספורט).
2. התשלום לחוגים הינו מחיר שנתי, משמע שהתשלום הינו עבור כמות שיעורים מובטחת במהלך שנת פעילות. התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/המחאה/העברה בנקאית. החיוב הינו החל מתחילת הפעילות בחוג ועד לסוף שנת הפעילות ב- 30.6.23 (31.7.23 לספורט ולמוסיקה).
3. בחישוב מחיר כל חוג שוקללו ימי החופשה (ערבי חג, ימי חג וחופשות חוה"מ, כפי שמפורסמים באתר מפגשים) לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
4. אין קיזוזים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/ טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף.
5. ההרשמה לחוגים תתבצע באתר מפגשים בלבד. רישום במזכירות יתאפשר לזקוקים לסיוע והדרכה נוספת.
6. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים או כל סיבה אחרת. כמו כן, בחלק מהחוגים קיים מספר מינימום ומקסימום, ויש חוגים שהרישום אליהם מותנה במבדק התאמה, זאת כדי לוודא שאכן המשתתף/ת י/תשתתף בקבוצה המותאמת לרמתם ויכולתם.
7. המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי (לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא)
8. בחלק מהחוגים תתכן גבייה נוספת בגין מופעי סוף שנה ותלבושות.
9. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד-פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות החד- פעמית (הנ"ל לא רלוונטי לשיעורי מוסיקה פרטניים) במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו חוג.
10.בחוגים, בסדנאות ובקורסים בהם מס' המשתתפים מוגבל, תהיה עדיפות לתושבי מזכרת בתיה.
11. מרכז קהילתי מפגשים רשאי להעמיד ממלא מקום למדריכים שלא יוכלו לקיים שיעור או לחלופין למורה שלא יוכל להמשיך הוראתו.
12. בחוגים הפועלים תחת כיפת השמיים יתכנו שינויים בפעילויות עקב מזג האוויר.
13. מרכז קהילתי מפגשים שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול.
ביטול הרשמה והחזר כספים:
1.יש למלא טופס בקשה לביטול חוג באתר האינטרנט/במזכירות המרכז הקהילתי "מפגשים", לא יאוחר מה-25 לכל חודש, עבור החודש הבא אחריו. כל ביטול בדרך אחרת לא יהיה תקף. מזכירות מפגשים יאשרו את קבלת ההודעה במייל חוזר ללקוח. למען הסר ספק, הודעת פרישה למדריכי החוגים אינה פוטרת מהודעה רשמית למרכז הקהילתי באמצעות טופס ביטול.
2. ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד ה-30.4.23.
החל מה- 1.5.23 לא יינתן החזר כספי. ניתן לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל (מלבד שיעורי המוסיקה). בשיעורי המוסיקה, יש אפשרות מעבר לכלי נגינה אחר.
ביטול השתתפות בחוגים לחודש יולי בלבד:
בחוגי המוסיקה – לא ינתן זיכוי כספי על היעדרות משיעורים במהלך חודש יולי. ניתן לקבל השלמות על שיעורים אלו במהלך השנה, בתיאום מראש ובכתב.
בחוגי הספורט – למעוניינים לסיים השתתפותם בחוגי הספורט בסוף חודש יוני, יש למלא טופס ביטול השתתפות בחוג עד סוף חודש אפריל.
3. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.
4. אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
5. שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר.
6. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
7. שיעורי החזר פרטניים במוסיקה עקב ביטול התלמיד יינתנו רק במקרה של מחלה (בהצגת אישור רפואי) ותוך הודעה למורה עד ערב לפני השיעור. זאת עד פעמיים בשנה.
הנחות:
1.זכאים להנחות רווחה תושבי מזכרת בתיה בלבד.
2. עבור חוג שני למשתתף ו/או חוג שלישי למשפחה תקבל המשפחה 5% הנחה (ההנחה תחול על החוג הזול ביניהם). ההנחות אינן כוללות: שיעורים פרטניים, מוסיקה ולימודי שחייה, מאמאנט, ליגות, נבחרות, להקות, מסלולי חוגים במרכז למחול, קורסים ואימוני תגבור ופעילויות מסובסדות. גם הנחת רישום מוקדם לא תחול על פעילויות אלו.
3. הנחה זו תתבטל רטרואקטיבית כאשר יבוטל אחד החוגים.
4. אין כפל הנחות/הטבות.
ועדת הנחות:
ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבלו במזכירות מרכז קהילתי מפגשים (יש לצרף לבקשה את המסמכים הרלוונטיים). הזכאות לוועדת הנחות הינה לתושבי מזכרת בתיה בלבד. ועדת ההנחות אינה רלוונטית לצהרונים, מעונות, פעוטונים, הרצאות ואירועים חד פעמיים.
הטבת רישום מוקדם:
1.לקוחות מרכז קהילתי מפגשים הנרשמים לחוגים לשנת תשפ"ג עד לתאריך 31.8.22 זכאים להטבה של 5% הנחה ממחיר החוג המלא.
לנרשמים לשיעורי מוסיקה פרטניים תקופת הרישום המוקדם הינה עד ה-31.7.22.
2. משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך השנה, מכל סיבה שהיא, ההטבה תתבטל ויגבו ההפרשים בגינה.
3. משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין להירשם לחוג אחר במרכז מפגשים, יוכל להירשם לחוג החדש ולקבל את הטבת הרישום המוקדם ללא קיזוז הפרשי הגביה (ראה סעיף 3) והיה ויבוטל החוג יקוזזו הפרשי הגביה.
4. הזכאים לוועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר המלא ולא יוכלו לקבל את הטבת הרישום המוקדם.
נהלים בתקופת קורונה:
1. בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הרלוונטיות לתקופה: כגון מילוי הצהרות בריאות למשתתפים, מדידות חום, עטיית מסכות וכו'.
2. במידה ותהיה הנחייה נקיים את החוגים בקפסולות.
3.במידה ותלמיד מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול של חוגי מפגשים המצוינים לעיל במסמך זה תקפים.
4. במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת זום, במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום, מרכז מפגשים ישכלל את מספר המפגשים שלא התקיימו בתום התקופה ותחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
5. במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת זום, חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת זום, ישכלל מרכז מפגשים את מספר מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התקופה ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו 
אמורים להתקיים.

 

לוח חופשות שנתי:

התחלת פעילות

1.9.22

פורים

 7.3.23

ערב ראש השנה

25.9.22

פסח

5-12.4.23

ראש השנה

26-27.9.22

ערב יום השואה

פעילות עד שעה 19:00

17.4.23

ערב יום כיפור

4.10.22

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –

פעילות עד שעה 19:00

24.4.23 

יום כיפור

5.10.22

יום הזיכרון- אין פעילות חוגים 

25.4.23

ערב סוכות

9.10.22

יום העצמאות

26.4.23

חוה"מ סוכות

10-16.10.22

ערב שבועות

25.5.23

שמחת תורה   

17.10.22

 שבועות

26.5.23

 

ט.ל.ח


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat