חיפוש באתר

קייטנות

קייטנה מועדים רישום
- אולגה צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- אולגה צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- אלון צהרו חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- אלון צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ארז צהר חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- ארז צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ד-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג א- 1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג א-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג א-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ב- 3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ב-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ב-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ג-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ג-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ג-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ד-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ד-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ה-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ה-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ה-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ו-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ו-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ו-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג א-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג א-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ב-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ב-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ג-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ג-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ד-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ד-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ה- 2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ה-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ו- 2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ו-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג- צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- בןגוריון-צהרון של הח
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ברוש צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- ברוש צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- גפן צהרו חופש מחזו 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- גפן צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- דובדבן צהר חופש מחז2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- דובדבן צהרון של החופ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- דולב צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- דולב צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- דפנה צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרדוף צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- הרדוף צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג א-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג א-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג א-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ב- 3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ב-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ב-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ג- 2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ג- 3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ג-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ד-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ד-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ד-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ה-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ה-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ה-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ו-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ו-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ו-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג-צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- חיטה צהרו חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- חיטה צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- חרוב צהר חופש מחזור2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- חרוב צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- יסמין צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- יסמין צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- כלנית צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- כלנית צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- לוטם צהרו חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- לוטם צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- מורן צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מורן צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- מחנה ג'מנסט מחזור 3
08/08/21
19/08/21
לרישום
- מחנה טניס א-י'- 3 שב
25/07/21
12/08/21
לרישום
- נבון א-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון א-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון א-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ב-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ב-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ב-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ג-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ג-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ג-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ד-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ד-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ד-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ה-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ה-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ה-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ו-1 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ו-2 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ו-3 בי"ס קיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון-צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- נועם צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- נועם צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ניצן צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ניצן צהר חופש מחזו 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- נרקיס צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- נרקיס צהרון של הקיץ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- סביון צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- סביון צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- ערבה צהר חופש מחזו 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- ערבה צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- פטל צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- פטל צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צאלון צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- צאלון צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צבעוני צהרון של החופ
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קייטנת אילוף כלבים
25/07/21
29/07/21
לרישום
- קשת אורבך א-1 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך א-2 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך א-3 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ב-1 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ב-2 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ב-3 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ג-1 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ג-2 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ג-3 בי" קי
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ד-1 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ד-2 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ד-3 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ה-1 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ה-2 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ה-3 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ו-1 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ו-2 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ו-3 בי"ס ק
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת-צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- רותם צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- רותם צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- רימון צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- רקפת צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- רקפת צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- שקד צהר חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- שקד צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- תאנה צהר חופש מחזו 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- תאנה צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- תות צהר חופש מחזו 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- תות צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
- תמר צהרו חופש מחז 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
- תמר צהרון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
קייטנת אילוף כלבים - שבועיים
03/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת אילוף כלבים - שבוע
03/07/22
28/07/22
לרישום
אולגה חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
אלון חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
ארז חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
בורג א'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
לרישום
ברוש חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
ג'ימנסט - מחזור 1 - 3 שבועות
03/07/22
21/07/22
לרישום
ג'ימנסט - מחזור 2 - שבועיים
24/07/22
04/08/22
לרישום
ג'ימנסט - מחזור 3 - שבועיים
07/08/22
18/08/22
לרישום
גפן חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
דובדבן חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
דולב חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
דולב של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
דפנה חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
דפנה של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
הסעות-ג'ימנסט מחזור 1 - 3 שבועות
03/07/22
21/07/22
לרישום
הסעות-ג'ימנסט מחזור 3 - שבועיים
07/08/22
18/08/22
לרישום
הרדוף חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
הרדוף של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
הרצוג א'4 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
התעמלות קרקע - חנוכה הת. קרקע הסעות
30/11/21
06/12/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה הת.קרקע 4 ימים
30/11/21
06/12/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה- הת. קרקע 5 ימ
30/11/21
06/12/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה-הת.קרקע 3 ימים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חיטה חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
חיטה של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
חנוכה אולגה חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ארז חנוכה
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג א' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג א' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ב' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ב' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ג' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ג' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג א' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג א' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ב' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ב' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ג' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ג' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ברוש חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה גפן חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה דובדבן חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה דולב חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרדוף חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג א' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג א' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ב' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ב' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ג' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ג' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה חיטה חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה חרוב חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה יסמין חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה לוטם חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א'1 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א'2 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א'3 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב'1 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב'2 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב'3 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ג' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ג'1 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ג'2 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נועם חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ניצן חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נרקיס חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ערבה חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה פטל חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה צאלון חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א'1 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א'2 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א'3 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב'1 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב'2 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב'3 בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ג' בוקר
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ג' צהרים
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה רימון חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה רקפת חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה שושן חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה שקד חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה תאנה חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה תות חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה תמר חדש
30/11/21
06/12/21
לרישום
חרוב חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
חרוב של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
יסמין חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
יסמין של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
כדורסל - חנוכה כדורסל 3 ימים
30/11/21
06/12/21
לרישום
כדורסל - חנוכה כדורסל 4 ימים
30/11/21
06/12/21
לרישום
כדורסל - חנוכה כדורסל 5 ימים
30/11/21
06/12/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה כ"ס ג- ו 1 שבוע
04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה כ"ס ג-ו 2 שבועו
04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה כ"ס ג-ו 3 שבועו
04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה מצווינות ז-יב שבועיים
04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מצוינות פסח כ"ס 5 ימ
10/04/22
14/04/22
לרישום
כלנית חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
כלנית של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
לוטם חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
לוטם של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
מולקולה יום ארוך
24/07/22
11/08/22
לרישום
מולקולה יום קצר
24/07/22
11/08/22
לרישום
מורן חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
מורן של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
מחנה כ"ס א-ו 1 שבוע
03/07/22
21/07/22
לרישום
מחנה כ"ס א-ו 2שבועות
03/07/22
21/07/22
לרישום
מחנה כ"ס א-ו 3שבועות
03/07/22
21/07/22
לרישום
מחנה מצויינות 1 שבוע
04/07/21
22/07/21
לרישום
מחנה מצויינות 3 שבועות
03/07/22
21/07/22
לרישום
מחנה מצויינות - שבוע
03/07/22
21/07/22
לרישום
מחנה מצויינות - שבועיים
03/07/22
21/07/22
לרישום
מחנה מצויינות- 3 שבועות
04/07/21
22/07/21
לרישום
נועם חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
נועם של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
ניצן חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
ניצן של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
נרקיס חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
נרקיס של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
סביון חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
סביון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
ערבה חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
ערבה של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
פטל חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
פטל של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
צאלון חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
צאלון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
צבעוני חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
צבעוני של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
קיטנת קיץ - אולגה חופש מחזור2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - אולגה צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - אולגה צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - אולגה של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ארז חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - ארז צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ארז צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ארז של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג א'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג א'2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג א'2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ב' 1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ב' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ב'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ב'2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ג' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ג'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ג'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בורג ג'2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון א' 1 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון א' 2 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון א' 2 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון א' 3 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון א'1 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון א'3 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ב' 2 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ב' 3 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ב'1 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ב'1 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ב'2 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ב'3 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ג' 1 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ג' 3 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ג'1 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ג'2 צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ג'2 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - בן-גוריון ג'3 קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ברוש חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - ברוש צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ברוש צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ברוש של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ג'אמפ קידס 17-21.7
17/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - גפן חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - גפן צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - גפן צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - גפן של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דובדבן חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - דובדבן צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דובדבן צהרון של החופ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דובדבן של החופש הגדו
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דולב חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - דולב צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דולב צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דולב של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דפנה חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - דפנה צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דפנה צהרון של הקיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - דפנה של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרדוף חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - הרדוף צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרדוף צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרדוף של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג א'3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ב' 2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ב' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ב' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ב'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ב'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ב'2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ג' 2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ג' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ג' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ג' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ג'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - הרצוג ג'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ורד חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - ורד צהרון מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - ורד צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ורד של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - חיטה חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - חיטה צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - חיטה צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - חיטה של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - חרוב חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - חרוב צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - חרוב צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - חרוב של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - יסמין חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - יסמין צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - יסמין צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - יסמין של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - לוטם חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - לוטם צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - לוטם צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - לוטם של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - מורן חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - מורן צהרון מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - מורן צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - מורן של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון א' 1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון א' 2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון א' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון א' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון א'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון א'2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ב' 1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ב' 1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ב' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ב' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ב' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ב'2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ג' 1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ג' 1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ג' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ג' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ג' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נבון ג'2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נועם חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - נועם צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נועם צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נועם של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ניצן חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - ניצן צהרון מחזןר 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ניצן צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ניצן של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נרקיס חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - נרקיס צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נרקיס צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - נרקיס של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ערבה חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - ערבה צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ערבה צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - ערבה של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - פטל חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - פטל צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - פטל צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - פטל של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - צאלון חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - צאלון צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - צאלון צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - צאלון של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קיטנת כ"ס א-ו 1 שבוע
25/07/21
05/08/21
לרישום
קיטנת קיץ - קיטנת כ"ס א-ו 2 שבוע
25/07/21
05/08/21
לרישום
קיטנת קיץ - קשת א' 2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת א' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת א'1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת א'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת א'2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת א'3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ב' 1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ב' 2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ב' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ב' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ב' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ב'1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ג' 1 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ג' 1 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ג' 2 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ג' 2 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ג' 3 בי"ס קיץ
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - קשת ג' 3 קיץ צהרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - רימון חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - רימון צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - רימון צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - רימון של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - רקפת חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - רקפת צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - רקפת צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - רקפת של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - שושן חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - שושן צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - שושן צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - שושן של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - שקד חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - שקד צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - שקד צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - שקד של החופש הגדו
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תאנה חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - תאנה צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תאנה צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תאנה של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תות חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - תות צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תות צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תות של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תמר חופש מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגור
קיטנת קיץ - תמר צהרון מחזור 2
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תמר צהרון של החופש
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ - תמר של החופש הגדול
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת אילוף כלבים - 3 שבועות
03/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת אילוף כלבים - חודש
03/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ג'אמפ קידס -מחזור 1- 3 שבועות
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ג'אמפ קידס מחזור 1 - שבוע
03/07/22
14/07/22
לרישום
קייטנת ג'אמפ קידס מחזור 1 - שבועיים
03/07/22
14/07/22
לרישום
קייטנת ג'אמפ קידס מחזור 2 - שבועיים
24/07/22
04/08/22
לרישום
קייטנת ג'אמפ קידס מחזור 2 - שבוע
24/07/22
04/08/22
לרישום
קייטנת כדורסל - 1 שבוע
24/07/22
04/08/22
לרישום
קייטנת כדורסל - שבועיים
24/07/22
04/08/22
לרישום
קייטנת תנועה מהנה - מחזור שלם
31/07/22
11/08/22
לרישום
רותם חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
רותם של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
רימון חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
רימון של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
רקפת חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
רקפת של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
שקד חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
שקד של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
תאנה חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
תאנה של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
תות חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
תות של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
תמר חופש מחזור 2
25/07/21
12/08/21
לרישום
תמר של החופש
01/07/21
21/07/21
לרישום
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat