חיפוש באתר

קייטנות

קייטנה מועדים רישום
- אולגה צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- אולגה צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- אלון צהרו חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- אלון צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ארז צהר חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- ארז צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ד-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג א- 1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג א-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג א-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ב- 3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ב-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ב-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ג-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ג-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ג-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ד-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ד-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ה-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ה-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ה-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ו-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ו-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ב"ג ו-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג א-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג א-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ב-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ב-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ג-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ג-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ד-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ד-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ה- 2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ה-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ו- 2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג ו-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בורג- צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- בןגוריון-צהרון של הח 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ברוש צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- ברוש צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- גפן צהרו חופש מחזו 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- גפן צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- דובדבן צהר חופש מחז2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- דובדבן צהרון של החופ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- דולב צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- דולב צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- דפנה צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרדוף צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- הרדוף צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג א-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג א-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג א-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ב- 3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ב-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ב-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ג- 2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ג- 3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ג-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ד-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ד-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ד-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ה-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ה-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ה-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ו-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ו-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג ו-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- הרצוג-צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- חיטה צהרו חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- חיטה צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- חרוב צהר חופש מחזור2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- חרוב צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- יסמין צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- יסמין צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- כלנית צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- כלנית צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- לוטם צהרו חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- לוטם צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- מורן צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- מורן צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- מחנ ג'ימ הסעות מחז 2 25/07/21
05/08/21
לרישום
- מחנה ג'ימ הסעות מח 3 08/08/21
19/08/21
לרישום
- מחנה ג'ימנסט מחזור 1 04/07/21
22/07/21
לרישום
- מחנה ג'מנסט מחזור 2 25/07/21
05/08/21
לרישום
- מחנה ג'מנסט מחזור 3 08/08/21
19/08/21
לרישום
- מחנה ג'מפ קידס 1 שבוע 08/08/21
19/08/21
לרישום
- מחנה ג'מפ קידס מחזור 1 25/07/21
05/08/21
לרישום
- מחנה ג'מפ קידס מחזור 2 08/08/21
19/08/21
לרישום
- מחנה טניס א-י'- 3 שב 25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחנה מחול א-ו 2 שבוע 25/07/21
05/08/21
לרישום
- מחנה-תנועה חובה - ג' 01/08/21
12/08/21
לרישום
- נבון א-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון א-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון א-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ב-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ב-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ב-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ג-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ג-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ג-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ד-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ד-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ד-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ה-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ה-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ה-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ו-1 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ו-2 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון ו-3 בי"ס קיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נבון-צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- נועם צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- נועם צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ניצן צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ניצן צהר חופש מחזו 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- נרקיס צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- נרקיס צהרון של הקיץ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- סביון צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- סביון צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- ערבה צהר חופש מחזו 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- ערבה צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- פטל צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- פטל צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- צאלון צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- צאלון צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- צבעוני צהרון של החופ 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קייטנת אילוף כלבים 25/07/21
29/07/21
לרישום
- קשת אורבך א-1 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך א-2 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך א-3 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ב-1 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ב-2 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ב-3 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ג-1 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ג-2 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ג-3 בי" קי 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ד-1 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ד-2 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ד-3 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ה-1 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ה-2 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ה-3 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ו-1 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ו-2 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת אורבך ו-3 בי"ס ק 01/07/21
21/07/21
לרישום
- קשת-צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- רותם צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- רותם צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- רימון צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- רקפת צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- רקפת צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- שקד צהר חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- שקד צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- תאנה צהר חופש מחזו 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- תאנה צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- תות צהר חופש מחזו 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- תות צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
- תמר צהרו חופש מחז 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
- תמר צהרון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
מולקולה יום ארוך 25/07/21
12/08/21
לרישום
מולקולה יום קצר 25/07/21
12/08/21
לרישום
אולגה חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
אולגה של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
אלון חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
אלון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
ארז חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
ארז של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
ברוש חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
ברוש של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
גפן חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
גפן של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
דובדבן חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
דובדבן של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
דולב חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
דולב של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
דפנה חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
דפנה של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
הרדוף חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
הרדוף של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה הת. קרקע הסעות 30/11/21
06/12/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה הת.קרקע 4 ימים 30/11/21
06/12/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה- הת. קרקע 5 ימ 30/11/21
06/12/21
לרישום
התעמלות קרקע - חנוכה-הת.קרקע 3 ימים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חיטה חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
חיטה של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
חנוכה אולגה חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ארז חנוכה 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג א' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג א' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ב' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ב' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ג' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ב"ג ג' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג א' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג א' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ב' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ב' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ג' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה בורג ג' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ברוש חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה גפן חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה דובדבן חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה דולב חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרדוף חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג א' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג א' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ב' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ב' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ג' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה הרצוג ג' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה חיטה חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה חרוב חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה יסמין חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה לוטם חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א'1 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א'2 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון א'3 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב'1 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב'2 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ב'3 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ג' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ג'1 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נבון ג'2 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נועם חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ניצן חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה נרקיס חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה ערבה חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה פטל חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה צאלון חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א'1 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א'2 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת א'3 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב'1 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב'2 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ב'3 בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ג' בוקר 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה קשת ג' צהרים 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה רימון חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה רקפת חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה שושן חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה שקד חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה תאנה חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה תות חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חנוכה תמר חדש 30/11/21
06/12/21
לרישום
חרוב חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
חרוב של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
יסמין חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
יסמין של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
כדורסל - חנוכה כדורסל 3 ימים 30/11/21
06/12/21
לרישום
כדורסל - חנוכה כדורסל 4 ימים 30/11/21
06/12/21
לרישום
כדורסל - חנוכה כדורסל 5 ימים 30/11/21
06/12/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה כ"ס ג- ו 1 שבוע 04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה כ"ס ג-ו 2 שבועו 04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה כ"ס ג-ו 3 שבועו 04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה מצווינות ז-יב שבועיים 04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה מצויינות ז-יב 1 שבוע 04/07/21
22/07/21
לרישום
כדורסל ליגות - מחנה מצויינות ז-יב 3 שבועות 04/07/21
22/07/21
לרישום
כלנית חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
כלנית של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
לוטם חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
לוטם של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
מורן חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
מורן של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
מח ג'מנ-הסעות 3ש מח1 04/07/21
22/07/21
לרישום
נועם חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
נועם של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
ניצן חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
ניצן של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
נרקיס חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
נרקיס של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
סביון חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
סביון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
ערבה חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
ערבה של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
פטל חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
פטל של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
צאלון חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
צאלון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
צבעוני חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
צבעוני של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
קיטנת קיץ - קיטנת כ"ס א-ו 1 שבוע 25/07/21
05/08/21
לרישום
קיטנת קיץ - קיטנת כ"ס א-ו 2 שבוע 25/07/21
05/08/21
לרישום
רותם חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
רותם של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
רימון חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
רימון של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
רקפת חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
רקפת של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
שקד חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
שקד של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
תאנה חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
תאנה של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
תות חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
תות של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
תמר חופש מחזור 2 25/07/21
12/08/21
לרישום
תמר של החופש 01/07/21
21/07/21
לרישום
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat