חיפוש באתר

טפסים

טופס בקשה לביטול השתתפות - המעונות והצהרונים

הנחיות למילוי הטופס:

מיועד לביטול צהרונים, מעונות, קייטנות הגנים

ביטול רישום לצהרונים:

בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.  בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. 
מתאריך 11.04.23 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא.

ביטול רישום למעונות:

בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. 

מתאריך 11.03.23 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא.

בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat