חיפוש באתר

טפסים

קייטנת חנוכה אילוף כלבים

הנחיות למילוי הטופס:

אנא מלאו טופס זה ומיד בסיומו תעברו לביצוע התשלום. ההרשמה לא תיקלט במידה ולא הוזן אמצעי תשלום!

תאריכי תקופת ההרשמה הרצויה
הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
חתמו כאן

התקנון

                                               תקנון קייטנת אילוף כלבים

הקייטנה מיועדת לילדי כיתות א' עד ו' והיא תתקיים בין התאריכים 20-21.12.22 ובין השעות 8:00-13:00.

עלות הקייטנה 200 ש"ח ליום או 300 ליומיים.

האחריות על הגעת החניכים וחזרתם תחול על ההורים.

עם פתיחת הקייטנה, במידה ופעילות הקייטנה תבוטל בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המפעיל כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר, התפרצות מגפה (כגון הקורונה), וכו', יוחזרו 70% מהעלות של הפעילות בלבד.

ביטול הקייטנה יתאפשר עד ה- 15.12.22 לאחר מועד זה לא יאושרו ביטולים והחזרים כספיים.

לא ינתנו החזרים כספיים מלאים או חלקיים, עקב היעדרות הילד/ה ממסגרת הקייטנה או עקב השתתפות חלקית בדיעבד.

במידה והילד/ה יראו קושי התנהגותי או אי ציות להוראות צוות הקייטנה ,לרבות תסמינים בריאותיים, הצוות יהיה רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש לאוספו לפני סיום יום הלימודים.

ההורים מתחייבים להגיע, או לשלוח מי מטעמם בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה.

המפעיל יהיה רשאי להשעות ילד/ה בגין התנהגות לא הולמת או אי ציות לנהלים בקייטנה וזאת ללא התראה מראש.


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat