חיפוש באתר

טפסים

תקנון בית התלמיד נבון 2020-2019 -

פרטי המשתתף:
חובה למלא 9 ספרות
חובה למלא 9 ספרות
.
.
בריאותו/ה של ילדי/תי תקינה
צילום ופרסום - אני מודע/ת כי יתכן ובני/תי תצולם במסגרת פעילות החוג וזה יפורסם במדיה במסגרת החוג.
חתמו כאן

התקנון

תקנון בית התלמיד נבון 2020-2019

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של בית התלמיד בבית ספר "נבון".

הרישום לחוגים מתבצע באמצעות מרכז הקהילתי "מפגשים" מזכרת בתיה.

חוגי בית התלמיד פועלים החל מה- 01.09.19 ועד 30.6.20.

ניתן ומומלץ להסדיר רישום באמצעות אתר האינטרנט.

 

· מחירי החוגים מחושבים על בסיס 34-36 מפגשים לחוג שנתי המתקיים פעם בשבוע, אלא אם צוין אחרת.
· תמחור החוג כולל ימי חופשות ביה"ס החלים במהלך השנה.
· פתיחת חוג מותנית במספר של 10 נרשמים.
· גבייה נפרדת של חומרים ע"ס 50 ₪, תעשה מראש ע"י המרכז הקהילתי. החומרים מיועדים לרווחת התלמידים השוהים בבית התלמיד בהמתנה לחוגים.
· מרכז הקהילתי "מפגשים" בשיתוף עם בית ספר נבון, רשאים לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים.
· ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים.
· אין החזר תשלום שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות המשתתף.
אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח החופשות.


הנחות:
· זכאים להנחות תושבי מזכרת בתיה בלבד. לרשומים בצהרוני מפגשים בבית הספר תינתן הנחה של 10% על חוגי בית התלמיד.
· אין כפל הנחות ומבצעים.


הסדרי תשלומים:
בכרטיס אשראי: - בתשלומים חודשיים.
הוראת קבע: - הורי התלמיד יחתמו על הוראת קבע לתשלום שכר לימוד, הסכום ינוכה מחשבון הבנק ב- 8 או ב-20 לכל חודש, בהתאם לבקשת ההורה.
בשיקים:- 12 שיקים דחויים.

יש אפשרות להשתתף בשיעור ניסיון אחד במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג, שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף. החל מהשיעור השני, על המשתתף להסדיר תשלום.


בקשות לביטול השתתפות בחוג:
· יש למלא טופס בקשה לביטול באתר האינטרנט /במזכירות המרכז הקהילתי "מפגשים", לא יאוחר מה- 25 לחודש, עבור החודש הבא אחריו. בעת הביטול, 50 ₪ דמי פיצוי מוסכם לא יחזרו.
· ניתן לבצע מעבר בין החוגים בהודעה מראש ואישור רכזת בית התלמיד.
· המרכז הקהילתי "מפגשים" לא ייענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.

 


צרו קשר:
  • מרכז קהילתי מפגשים מזכרת בתיה
  • שדרות אליהו 2
  • מזכרת בתיה
  • 08-9371001/2/3
  • פקס: 08-9349893
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות